Wspieraj Nas - Fundacja Dominium

FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Przejdź do treści
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,
19-procentowej stawki podatku.
Fundacja Dominium znajduje się na liście uprawnionych organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % z podatków:
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=107111 Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy
nazwę Fundacja Dominium i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000223627 (art.45 ust.5c ustawy o pdof).
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego,
wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdof).
2. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdof).

Pełne dane naszej Fundacji: Fundacja Rozwoju
Krajobrazu Kulturowego Dominium Łomnica
ul. Karpnicka 3,
58-508 Łomnica
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000223627
Nr konta: PKO BP 63 1020 2124 0000 8402 0123 3618
Wróć do spisu treści