Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,

19-procentowej stawki podatku.

Fundacja Dominium znajduje się na liście uprawnionych organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % z podatków:

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=107111 Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy

nazwę Fundacja Dominium i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000223627 (art.45 ust.5c ustawy o pdof).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego,

wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdof).

2. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdof).


Pełne dane naszej Fundacji: Fundacja Rozwoju

Krajobrazu Kulturowego Dominium Łomnica

ul. Karpnicka 3,

58-508 Łomnica

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000223627

Nr konta: PKO BP 63 1020 2124 0000 8402 0123 3618