Dom Modlitwy - Fundacja Dominium

FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Przejdź do treści
Dom Modlitwy
W 2008 roku podjęto decyzję o ratowaniu dawnego kościoła ewangelickiego, tzw. „Domu Modlitwy” z Rząśnika, poprzez translokację do nowego miejsca, na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego w Łomnicy.

Pomóż nam odbudować Dom Modlitwy z Rząśnika na terenie "Muzeum Dolnośląskiego Dworu Pałac Łomnica"!
Ewangelickie Domy Modlitwy wraz z kościołami katolickimi kształtowały obraz śląskiej wsi od drugiej połowy XVIII wieku. Sąsiadując ze sobą w pełnej harmonii były symbolem słynnej Śląskiej Tolerancji.
Za panowania Habsburgów ewangelicy śląscy mieli bardzo duże ograniczenia. Na mocy traktatu pokojowego z 1648 roku uzyskali oni pozwolenie na budowę tzw. Kościołów Pokoju, z których dwa, w Świdnicy i Jaworze, zachowały się do dziś. W 1707 ewangelicy śląscy uzyskali kolejną zgodę na budowę sześciu kościołów, które nazwano Kościołami Łaski. Równe traktowanie nastąpiło dopiero od 1742 roku, kiedy to król pruski Fryderyk Wielki na mocy dekretów o tolerancji religijnej zezwolił na zbudowanie ponad 200 Kościołów Ewangelickich tzw. Domów Modlitwy.
Po 1945 roku większość Domów Modlitwy niszczała, wiele z nich zostało wyburzonych. Dom Modlitwy z Rząśnika jest ostatnim obiektem w regionie o charakterystycznej konstrukcji szachulcowej. Jego historia dodatkowo zasługuje na wyróżnienie. Budynek spłonął po uderzeniu pioruna w 1919 roku. Na przekór trudnej sytuacji gospodarczej został on z wielkim trudem odbudowany w 1923 roku. Służył jednak zaledwie kilka lat jako Dom Boży. Po wojnie wykorzystywany był jako magazyn do przechowywania warzyw, coraz bardziej podupadał, aż do 2008 roku, kiedy to została podjęta decyzja o jego wyburzeniu.
Ratunek w ostatniej chwili – Tylko poprzez zdemontowanie pozostałości zrujnowanego budynku na miejscu, w Rząśniku i odbudowanie go w nowym miejscu na terenie Dominium Łomnica, możemy uratować ten charakterystyczny dla Dolnego Śląska obiekt.
Wspomagając działania na rzecz odbudowy Domu Modlitwy pomożesz uratować różnorodne bogactwo naszego dolnośląskiego krajobrazu kulturowego. To nasz obowiązek , aby zachować to europejskie dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.
Dziękujemy za Państwa wpłatę na numer konta fundacji Dominium Łomnica z dopiskiem „Dom Modlitwy”:
PKO BP SA 63 1020 2124 0000 8402 0123 3618

Budynek ten w niezwykle ciekawy sposób oddaje bardzo specyficzną historię Dolnego Śląska, naznaczoną przede wszystkim przez wielowiekową próbę sił wyznań katolickiego i ewangelickiego. Świadczy o tym unikatowa architektura sakralna na Dolnym Śląsku.
Wróć do spisu treści